chrome hearts online parajumpers ehpcentre sognami.ca parajumper jacka online parajumpers womens outerwear parajumpers in uk

Arkiv
logo

Næste turnering

Mix


Kids


Generalforsamling og Godawfest

2011-09-24T00:00:00

Generalforsamling i Herning KFUM Volleyball

Tid: Lørdag d. 24. september 2011 kl 17.30
Sted: Klublokalet på Holtbjergskolen.

Dagsorden iflg. vedtægterne for Herning KFUM Volleyball

  1. Valg af dirigent
  2. Formanden aflægger beretning
  3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse og suppleanter
  6. Valg af to revisorer og 1 suppleant
  7. Fastsættelse af kontingent
  8. Eventuelt

Ad. pkt. 5:   
Bestyrelsen består af Anne Mette Herforth, Kirsten Madsen, Anders Johnsen, Kirsten Bruun, Annemette Clemmensen, Kristina Laursen og Martin Nielsen. På valg er: Annemette C, Kirsten M og Anne Mette H. Annemette C og Kirsten M er villige til genvalg. Anne Mette Herforth ønsker ikke genvalg. Suppleanter er Diana Andersen og Anders Eriksen, begge er villige til genvalg.

Jeg vil igen gøre opmærksom på at forældre til spillere under 15 år har stemmeret på generalforsamlingen og kan deltage i bestyrelsesarbejdet i Herning KFUM Volleyball. Vi opfordrer forældrene til at møde op for at høre om, samt få indflydelse på tingenes tilstand i klubben.

Er der nogen af jer, som er interesseret i at lave et stykke arbejde i bestyrelsen eller har forslag til emner/ vedtægtsændringer, som I gerne vil have behandlet på generalforsamlingen, er I meget velkomne til at kontakte undertegnede til træning eller på tlf. 61276888, eller e-mail: annemetteherforth(a)gmail.com
   
Forslag til emner eller vedtægtsændringer skal være mig i hænde senest d. 10. september 2011

Efter generalforsamlingen vil der være "godawfest" med spisning.

Vel mødt!  På bestyrelsens vegne – Anne Mette Herforth

Godawfest

Godt i gang er indendørs sæsonen
og det skal fejres med en godawfest.
den 24. september kl. 17.30. i klubbens lokaler på holtbjerg.
Aftenen starter med generalforsamling og
whiskey kan det være vi har i gemmeren men
fisk er der også masser af :-) så
er du frisk på en fest
så meld dig til godawfesten ved Annemette C. cannemette@hotmail.com
  eller 51291826.
Tilmelding er ikke nok du skal også indsætte 150 kr. på kontonr. 7620 0001111044, senest d. 16. september.