chrome hearts online parajumpers ehpcentre sognami.ca parajumper jacka online parajumpers womens outerwear parajumpers in uk

Arkiv
logo

Næste turnering

Mix


Kids


Generalforsamling 5. oktober

2010-09-13T00:00:00

Generalforsamling   
Herning den 13. september 2010    

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Herning KFUM Volleyball  

Tirsdag d. 5. oktober kl 20.00  i klublokalet på Holtbjergskolen.   

Dagsorden iflg. vedtægterne for Herning KFUM Volleyball 
a.      Valg af dirigent
b.      Formanden aflægger beretning
c.       Kassereren aflægger det reviderede regnskab
d.      Behandling af indkomne forslag
e.       Valg af bestyrelse og suppleanter
f.       Valg af to revisorer og 1 suppleant
g.       Fastsættelse af kontingent
h.      Eventuelt  
Ad. pkt. e:          Bestyrelsen består af Anne Mette Herforth, Kirsten Madsen, Anders Johnsen, Kirsten Bruun, Annemette Clemmensen og Martin Nielsen. På valg er: AM, Anders, Kirsten B og Martin. Alle ønsker genvalg.  

Jeg vil igen gøre opmærksom på at forældre til spillere under 15 år har stemmeret på generalforsamlingen og deltage i bestyrelsesarbejdet i Herning KFUM Volleyball. Vi opfordrer forældrene til at møde op for at høre om, samt få indflydelse på tingenes tilstand i klubben. 
 Er der nogen af jer, som er interesseret i at lave et stykke arbejde i bestyrelsen eller har forslag til emner/ vedtægtsændringer, som I gerne vil have behandlet på generalforsamlingen, er I meget velkomne til at kontakte undertegnede til træning eller på tlf. 61276888, eller e-mail: annemettekp@ofir.dk                                                  

Forslag til emner eller vedtægtsændringer skal være mig i hænde senest d. 21. september 2010.  

Der vil være fællestræning for alle kl 18.30- 19.30  i hallen    

Vel mødt!  På bestyrelsens vegne – Anne Mette Herforth