chrome hearts online parajumpers ehpcentre sognami.ca parajumper jacka online parajumpers womens outerwear parajumpers in uk

Arkiv
logo

Næste turnering

Mix


Kids


Generalforsamling 2015


Herning den 28. september 2015


Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Herning KFUM Volleyball

Tirsdag d. 27. oktober 2014 kl. 20.15

i KFUM Huset bag Gymnasiet.

Dagsorden iflg. vedtægterne for Herning KFUM Volleyball

a. Valg af dirigent

b. Formanden aflægger beretning

c. Kassereren aflægger det reviderede regnskab

d. Budget

e. Behandling af indkomne forslag

f. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

g. Valg af to revisorer og 1 suppleant

h. Fastsættelse af kontingent

i. Eventuelt

Ad. pkt. f:

Bestyrelsen består af Kirsten Madsen, Anders Johnsen, Kirsten Bruun, Annemette Clemmensen, Anders Eriksen, Christina Jeppesen og Karina Riis – Suppleanter er Alexander Djursfeldt og Torben Møller.

På valg er: Kirsten Madsen, Annemette Clemmensen, Anders Eriksen, Torben Møller og Alexander Djursfeldt. Kirsten Madsen, Annemette Clemmensen, Alexander Djursfeldt og Torben Møller er villige til genvalg. Torben som suppleant. Anders Eriksen træder ud af bestyrelsen.

Er der nogen af jer, som er interesseret i at lave et stykke arbejde i bestyrelsen eller har forslag til emner/ vedtægtsændringer, som I gerne vil have behandlet på generalforsamlingen, er I meget velkomne til at kontakte undertegnede til træning eller på tlf. 22 43 16 72, eller e-mail: bruun610@gmail.com

Forslag til emner eller vedtægtsændringer skal være mig i hænde senest d. 13. oktober 2015

Der er fællestræning kl. 19.00 - 20.00

Vel mødt! På bestyrelsens vegne – Kirsten Bruun